Adaptability teriminin tıbbi anlamı; n. Fiziki ve ruhi bakımlardan, koşullara uyabilme yeteneği.