Adaptive Radiation teriminin tıbbi anlamı; Bir tek kökten türeyen ve ortam şartlarına bağlı olarak birbirlerinden farklar arzeden canlıların gelişimi;