Addiction teriminin tıbbi anlamı; n. 1. İptila, bir itiyada düşkünlük, alışkanlık (alkol, ilaç vs.); 2. Meyil; 3. İtiyad;