Adamantoblast teriminin tıbbi anlamı; n. Mine (ana) hücresi.