Adami's Theory teriminin tıbbi anlamı; Adami teroisi: Weismann'ın "biophoric" moleküller fikri ile bağışıkılk üzerinde Ehrlich teorisini temel olarak alan ve irsiyeti de paralel bir görüşle "yan zincirler hipotezi" şeklinde izaha çalışan teori;