Adaptation teriminin tıbbi anlamı; n. 1. Işık değişikliklerine gözü alıştırma ameliyesi; 2. Uyma, alışma, uyarlama, adaptasyon.