Aeroperitonia teriminin tıbbi anlamı; n. Periton boşluğunda hava veya gaz bulunması.