Aeropathy teriminin tıbbi anlamı; n. Dağ tutması ve "aeromia" hallerinde olduğu gibi, atmosfer basıncının sebep olduğu marazi hal, hava tutması, aeropati (Caisson hastalığı).