Aerometer teriminin tıbbi anlamı; n. Hava ölçme aleti.