Aerophore teriminin tıbbi anlamı; n. 1. Hava iletici (araç); 2. Ölü gibi doğmuş çocuklarda akciğerlere hava sevkinde kullanılan cihaz, aerofor.