Aerosporin teriminin tıbbi anlamı; n. Bacillus aerosporus gibi toprak mikroorganizmalarından elde edilen bir antibiyotik, aerosporin.