Aerophobia teriminin tıbbi anlamı; n. Havadan veya yükseklikten korkma hali, hava korkusu, aerofobi.