Affection teriminin tıbbi anlamı; n. Hastalık hali veya marazi durum, afet, illet, maraz, afeksiyon; Duygulanım.