Affective Psychosis teriminin tıbbi anlamı; İleri derecede teessüriyet bozukluğu ile vasıflı psikoz;