Afferent teriminin tıbbi anlamı; a. İçeri (merkeze) götüren, getiren. afferens.