Affect teriminin tıbbi anlamı; n. 1. Heyecan, teessür, 2. afekt (Freud): Evvelce yaşanmış bir olayın uyandırdığı ruhi kompleksi anlatmak için kullanılan deyim.