Aesuclin teriminin tıbbi anlamı; n. biochem. Eskülin. a) At kestanesi glükozidi. C15 H16 O9 1/2 H2O= 349.13. b) At kestanesi kabuklarında ve yaban yasemini (Gelsemium semperyirens) köklerinde bulunan bir "heşoside". Bu glükozid sentez yolu ile elde edilmiştir.