Aesthesiologia teriminin tıbbi anlamı; n. Duyu bilim.