Alymphopotent teriminin tıbbi anlamı; a. 1. Lenfasitleri veya lenfoid hücreleri geliştiremeyen; 2. Lenfosit gelişimi bakımından gevşek, yeteneksiz.