Alvus teriminin tıbbi anlamı; n. (pl. alvi) 1. Karın ve içorganlar; 2. Dölyatağı, raihm (uterus).