Alvine teriminin tıbbi anlamı; a. Barsağa (karna) ait.