Alveolus teriminin tıbbi anlamı; n. (pl. alveoli) Alveol: a) Akciğerlede "bronchiole" uçlarının genişlemesi ile meydana gelen ince hava kesecikleri, petek; b) Diş yuvası; c) Mide mukozasının peteksi hücreleri, d) Açini, asinus, çukurcuk.