Alvinolith teriminin tıbbi anlamı; n. Barsak taşı.