Amentia teriminin tıbbi anlamı; n. 1. Aptallık, budalalık, 2. Zihin geriliği, zihin bulanıklığı.