Amends teriminin tıbbi anlamı; n. İyileşme (sağlık).