Americium teriminin tıbbi anlamı; n. biochem. Am sembolü ile bilinen atom no:95 ve atom ağırlığı 243 olan kimyasal element.