Ametria teriminin tıbbi anlamı; n. Konjenital rahimsizlik, doğuştan uterus yokluğu.