Ameristic teriminin tıbbi anlamı; a. Segmentlere ayrılmış, bölüntüsüz.