Amenomania teriminin tıbbi anlamı; n. Kendini derin bir saadet içinde yüzüyor sanmakla beliren delilik, şenlik çılgınlığı (manisi).