Ametrohemia teriminin tıbbi anlamı; n. Uterusun kanla beslenememesi.