Amenorrhea teriminin tıbbi anlamı; n. 1. Adet (aybaşı) yokluğu; 2. Cinsel yaşama girmiş kadının adet görmemesi, adet kesilmesi.