Anabolic Compound teriminin tıbbi anlamı; biochem. Vücutta protein sentez edilmesini sağlayan kimyasal madde.