Anabasis teriminin tıbbi anlamı; n. (pl. anabases). Bir hastalığın şiddetli safhası.