Anachlorhydria teriminin tıbbi anlamı; n. mide usaresinde hidroklorik asidin azalması veya yokluğu. anakloridri.