Anacatharsis teriminin tıbbi anlamı; 1. Şiddetli kusma, istifrağ etme; 2. tükürme; 3. balgam (tükürük) çıkarma.