Anabolergy teriminin tıbbi anlamı; n. "Anabolism" sırasında sarf edilen enerji, anabolik enerji.