Anabolism teriminin tıbbi anlamı; n. Yapıcı metabolizma, anabolizm.