Anamnestic Reaction teriminin tıbbi anlamı; Belli bir antijen'in vücuda girişi ile bağışıklık kazanmış kişide aynı antijen'in bir süre sonra tekrar vücuda girişi ile yeniden antikor meydana gelmesi;