Analyse teriminin tıbbi anlamı; v. Tahlil (analiz) etmek.