Anasorcous Sound teriminin tıbbi anlamı; Ödemli deri üzernde oskültasyon esnasında duyulan ses;