Analysis teriminin tıbbi anlamı; biochem. Bir karışımda komponentlerin soğurulma yeteneklerindeki ayrılıktan faydalanılarak yapılan ayırma, adsorpsiyon analiz yöntemi (Syn: Chromatographic analysis, capillary analysis).