Analytical Psychology teriminin tıbbi anlamı; Analitik ruhbilim;