Anastomotic Artery, Arteria teriminin tıbbi anlamı; of inferior gluteal, İlye alt anastomotik arteri, a. glutea anastomotica inferior;