Angiitis teriminin tıbbi anlamı; n. Damar iltihabı (yangısı) (kan ve lenf damarları hakkında).