Angiectasis teriminin tıbbi anlamı; n. Küçük damarların genişlemesi, anjiektazi, damar genişlemesi.