Angina Catarrhalis teriminin tıbbi anlamı; Yutak nezlesi.