Angiectopia teriminin tıbbi anlamı; n. Bir damarın seyir veya durumunda görülen anomali, anjiektopi.