Angina teriminin tıbbi anlamı; n. 1. Boğulma, derin sıkıntı hissi; 2. Bademcik ve yumuşak damak iltihabı, boğaz iltihabı, anjin.