Angiemphraxis teriminin tıbbi anlamı; n. Damar tıkanması.