Anorthography teriminin tıbbi anlamı; n. Yazı yitimi.